سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۲
جالب است ۰
ارزش افزوده ساختمان‌های شروع شده در سال 1402 نسبت به سال 1401 به میزان 65.8 درصد رشد کرده و به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد 3.1 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان / ارزش املاك مسکوني ايران بدون زمین به 430 هزار میلیارد تومان رسيد
به گزارش با خبر بازار، طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمت ثابت سال 1395 در 6ماهه اول سال 1402 به رقم 31.7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 3.1 درصد همراه بوده است. رشد این شاخص در سه ماهه اول و دوم سال 1402 به ترتیب معادل 1.6 و 4.3 درصد بوده است.
همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1395 با سهم 76.1 درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال‌جاری موید رشد 12.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در شش‌ماهه اول سال 1402 رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1395 معادل 2.7 درصد بوده است. رشد این مولفه در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل 1.7 و 3.4 درصد رقم خورده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1395 در شش ماهه اول سال‌جاری موید رشد معادل 6.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تلقی می‌شود.
براساس آمار اداره آمار اقتصادی این بانک در شش ماهه اول سال 1402 میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش 48.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 430 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال 1395 نشان از افزایش 6.0 درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به شش ماهه اول سال 1401 دارد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مناطق شهری (هزار میلیارد ریال)
بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال 1402 این مولفه در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است به نحوی که در این مدت شاخص مزبور در ساختمانهای شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 65.8، 43.8 و 42.8 درصدی همراه بوده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مراحل ساخت (هزار میلیارد ریال)
 
https://bakhabarbazar.ir/vdcg.x9xrak9xypr4a.html
نام شما
آدرس ايميل شما